Kadra pedagogiczna

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot Wychowawca klasy
1. Rudnicka Anna Dyrektor szkoły, Nauczyciel matematyki
2. Kotowicz Robert Wicedyrektor,  Nauczyciel wf
3. Kisielewicz Agnieszka Wicedyrektor pedagog , pedagog specjalny, współorganizujący kształcenie, nauczyciel rewalidacji
4. Adamek Artur Nauczyciel zajęć szachowych
5. Bartosz Milena Nauczyciel współorganizujacy
6. Bielawska Dorota Nauczyciel języka polskiego
7. Błaszczuk Krystyna Nauczyciel współorganizujacy, pedagog specjalny
8. Cebula Urszula Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, lopopeda III b
9. Chuderewicz  Dorota Nauczyciel fizyki, rewalidacji VI b
10. Cięciel Marta Nauczyciel przedszkola, rewalidacji
11. Dudzik Gertruda Nauczyciel języka angielskiego VIII b
12. Dunia Joanna Nauczyciel bibliotekarz, współorganizujacy
13. Głowiak Edyta Nauczyciel religii, historii 
14. Gzyl Małgorzata Nauczyciel języka polskiego, rewalidacji VII a
15. Grochowska Anna Nauczyciel techniki, plastyki, chemii, wychowawca świetlicy szkolnej IV a
16. Hojer Dorota Wychowawca świetlicy szkolnej
17. Kasprzak Beata Nauczyciel  geografii i biologii  VII b
18. Kisły Izabela Nauczyciel plastyki, wychowawca świetlicy szkolnej
19. Kmiecik Lilianna Nauczyciel  geografii, biologii, rewalidacji 
20. Knap Monika Nauczyciel matematyki  VI a
21. Kotlicka Agnieszka Pedagog, logopeda, nauczyciel etyki
22. Kupczyk Katarzyna Nauczyciel  informatyki 
23. Kruk Aleksandra Nauczyciel wychowania fizycznego, rewalidacji, współorganizujący
24. Kubica Anna Nauczyciel języka polskiego VIII a
25. Laskowska Zofia Nauczyciel wychowania fizycznego, rewalidacji
26. Lewandowski Jakub Nauczyciel wychowania fizycznego
27. Łubniewska Katarzyna Nauczyciel języka polskiego, języka niemieckiego IV b
28. Malina Anna Nauczyciel muzyki, religii VIII a
29. Marczak Leokadia Nauczyciel matematyki 
30. Pacioch – Lipiec Agnieszka Nauczyciel matematyki V a
31. Perchun Danuta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji I a
32. Przytuła-Nowak Katarzyna Nauczyciel współorganizujacy, rewalidacji, doradztwa zawodowego
33. Pudlik Marta Nauczyciel języka angielskiego V b
34. Rudnicka – Sznabel Marcela Psycholog 
35. Siekaniec Joanna Logopeda, nauczyciel rewalidacji
36. Sipiorski Piotr Nauczyciel religii
37. Skiera Sylwia Nauczyciel przedszkola
38. Sochocka – Suchara Anna Nauczyciel wspomagający, rewalidacji 
39. Stanulewicz Urszula Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, biologii, rewalidacji II a
40. Staśkiewicz Dorota Nauczyciel przedszkola 0P
41. Stopyra Elżbieta Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji II b
42. Szklarek Agnieszka Nauczyciel języka angielskiego  VI c
43. Ślemp Aneta Nauczyciel języka polskiego
44. Szlachetka Agnieszka Nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie
45. Wójtowicz Iwona Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji III a
46. Wyroda Marzena Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji I b
47. Wroński Zbigniew Nauczyciel wychowania fizycznego, rewalidacji
48. Żoch Dominika Nauczyciel języka angielskiego

 

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved