O szkole PSP Nr 4

Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.

Misja szkoły:


„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem” – ta myśl jest ideą przyświecającą pracy wychowawczej w naszej szkole.

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców, a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku.

  • wysoka efektywność kształcenia,
  • przygotowanie do dalszej edukacji,
  • wszechstronny rozwój ucznia, poszanowanie jego godności.

Zadaniem nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników naszej szkoły jest wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego naszych uczniów w taki sposób, by bez problemów umieli się odnaleźć w otaczającej ich rzeczywistości. 

Wizja szkoły:


Jesteśmy szkołą nowoczesną, bezpieczną, przyjazną oraz innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem.

Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.

Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. 

Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska.

Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

Baza Szkoły


Choć historia naszej szkoły sięga 1957 roku, a budynki szkolne powstały jeszcze przed II wojną światową, zabytkowe wnętrza zgodnie łączą się z nowoczesnym wyposażeniem i barwnym wystrojem.

Uczniowie mają do swojej dyspozycji liczne gabinety przedmiotowe, pracownię komputerową, salę gimnastyczną, salę do zajęć korekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, dwa boiska, gabinet pielęgniarki, logopedy i pedagoga.

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved