DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. K. Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.psp4.strzegom.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2006-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne

 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.

Informacje dodatkowe – strona posiada

 • wyszukiwarkę
 • jasne tło

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023.02.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Rudnicka

• E-mail: psp4@strzegom.pl
• Telefon: 74 85 60 523

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Skargi i odwołania

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. K. Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 3-5, 58-150 Strzegom, tel. 748555322.
Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. K. Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu lokalizowana jest w trzech budynkach – budynku przy Alei Wojska Polskiego 3, przy Alei Wojska Polskiego 5 oraz z budynku stanowiącego łącznik tych budynków (znajduje się w nim sala gimnastyczna).
 2. Do budynków szkoły prowadzą główne wejścia niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Do łącznika prowadzi wejście, które można przy zgłoszeniu dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (montaż podjazdu)
 4. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 5. W budynkach szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.
 6. Na każdej kondygnacji w budynkach szkoły znajduje się rozkład pomieszczeń w formie wizualnej.
 7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 8. Budynki nie posiadają wind.
 9. W budynkach szkoły, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 10. Do budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynkach szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:
 • przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. K. Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu, Aleja Wojska Polskiego 3-5, 58-150 Strzegom, tel. 748555322.
 • korzystania z poczty elektronicznej – e-mail: psp4@strzegom.pl
 • korzystania z platformy e-PUAP, adres skrzynki: /PSP4Strzegom/SkrytkaESP

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved