Podniesienie efektywności kształcenia

Projekt szkolny
 • Podsumowanie projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie j. angielskiego”

       Projekt pt. pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze…

 • Podniesienie efektywności kształcenia (j. angielski)

  W ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” 8 szkół podstawowych gminy Strzegom od września 2019 r. organizuje dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające umiejętności z języka angielskiego z zastosowaniem…

 • Efektywnie z j. angielskim

  W szkole odbywają się zajęcia w ramach projektu „Poprawa efektywności kształcenia z j. angielskiego w Gminie Strzegom”. Na zajęciach wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt przez co zajęcia są atrakcyjne i efektywne. Zajęcia prowadzone są przez panią…

 • TIK na zajęciach projektowych

  Podczas zajęć z projektu unijnego uczniowie korzystają z nowoczesnych narzędzi multimedialnych: laptopów, aplikacji służących do rozwijania kreatywności, tworzenia prac zespołowych, samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz powtórek słownictwa i gramatyki. Zajęcia z wykorzystaniem technologii cieszą się dużym…

 • Metod aktywizujące z użyciem TIK

  Po zakończeniu rekrutacji beneficjentów projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych” we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Strzegom rozpoczęła się jego realizacja dla uczniów  klas VII i VIII. Zajęcia odbywają się salach językowych, przy zastosowaniu …

 • Warsztaty w Wielkiej Brytanii

  Dnia 17 września 2018 roku młodzież z PSP 4 i PSP 2, pod opieką p. G. Dudzik, p.M. Pudlik, p. K. Baryły i p.E. Siatki wyruszyła na wycieczkę- warsztaty języka angielskiego do stolicy Wielkiej Brytanii…

 • Uczniowie Czwórki na warsztatach językowych w Londynie

  Dnia 17 września 2018 roku młodzież naszej szkoły, pod opieką p. Dudzik i p. Pudlik, wyruszyła na wycieczkę – warsztaty języka angielskiego do stolicy Wielkiej Brytanii Londynu. Po długiej podróży przez Niemcy, Holandię, Belgię i…

 • Help from friends

  Przedstawienie przygotowali uczniowie z klasy III A na zajęciach kółka języka angielskiego. Uczniowie zaprezentowali ciekawe stroje, które sami przygotowali, wiele piosenek i oczywiście tekst w języku angielskim. Pracę małych aktorów podziwiali ich rodzice oraz koledzy…

 • Nasze sukcesy z języka angielskiego

  27 października 2015 w Stanowicach odbyła się III Gminna Olimpiada z języka angielskiego. Uczeń naszej szkoły, Sebastian Dudzik (6c) zajął II miejsce w tym konkursie.  Już trzeci raz znaleźliśmy się na podium w tej olimpiadzie.…

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved