REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024  LINK

komunikat  STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDNICY

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2023/2024

 


REKRUTACJA DO PSP4 

Od 1 marca 2023 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a od 12 kwietnia 2023r. nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 18 lutego do 28 lutego 2023 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2023 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na jego stronie internetowej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Przyjęcia pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

PLIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 51/B/2023 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

PLIK DO POBRANIA

UCHWAŁA NR 2/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

PLIK DO POBRANIA

UCHWAŁA NR 11/23 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

PLIK DO POBRANIA

Uchwała NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

PLIK DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA O KONTYNOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU

Zobacz również

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved