REKRUTACJA

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

pismo w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (1)

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2024/2025

 


REKRUTACJA DO PSP4 

ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapisy do klasy pierwszej prowadzone są dwuetapowo:

1.Dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu

– należy dostarczyć do sekretariatu szkoły wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej w terminie do 1 kwietnia 2024r.

2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu

– rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego) złożony w sekretariacie szkoły w terminie od 8 kwietnia 2024r. do 16 kwietnia 2024r.

(druki zgłoszenia i wniosków do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły)

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – Czwartek 700 – 1530

Piątek – 700 – 1500

PLIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 51/B/2023 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

PLIK DO POBRANIA

Uchwała NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

PLIK DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

w sprawie liczby wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu ogłasza nabór kandydatów na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2024/2025, który będzie przeprowadzany od dnia 4 marca 2024r. do 15 marca 2024r.

Liczba wolnych miejsc: 14 (dzieci 6-letnie)

Wnioski do zapisu do oddziału przedszkolnego są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Godziny pracy sekretariatu

Poniedziałek – Czwartek 700 – 1530

Piątek – 700 – 1500

PLIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 51/B/2023 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

PLIK DO POBRANIA

UCHWAŁA NR 2/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

PLIK DO POBRANIA

UCHWAŁA NR 11/23 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

PLIK DO POBRANIA

Uchwała NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

PLIK DO POBRANIA

wniosek do oddziału przedszkolnego

regulamin rekrutacji – oddział przedszkolny

Zobacz również

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved