Dokumenty

 • Rekrutacja 2023/2024

  REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH  Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024  LINK komunikat  STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDNICY Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest…

 • REKRUTACJA 2023/2024

  REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH  Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024  LINK komunikat  STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDNICY Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest…

 • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

  Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy! Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić na mapę Europy. Potrzebny…

 • Aneks do szkolnych procedur bezpieczeństwa

  Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej w kraju udostępniamy aneks do szkolnych procedur bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem wirusem covid-19. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami i przestrzeganie ich. ANEKS…

 • Samorząd Uczniowski

  „Mały Samorząd” klas I-III: przewodnicząca Anna Pacak kl. 3b z-ca Jowita Homik kl. 3a skarbnik Julia Zawiła kl. 3a   Samorząd klas IV-VIII przewodnicząca Agata Siekaniec kl. 7e z-ca Emilia Gucwa kl. 8b skarbnik Julia…

 • RADA RODZICÓW (kompetencje i zasady działania)

  Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach…

 • Jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się ?

  DOBRA ORGANIZACJA TO PODSTAWA Jeśli oczekujemy że dziecko zacznie się uczyć w momencie kiedy jego młodsze rodzeństwo obok ogląda bajkę, od razu możemy przekreślić wszelkie wysiłki w próbach samodzielnej pracy. Dziecko wyposażone jest w naturalną…

 • Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu

  ORGANIZACJA I HIGIENA MIEJSCA PRACY Każdemu dziecku należy zapewnić w domu stałe miejsce do pracy, kącik, w którym mogłoby ono przechowywać swoje książki, zeszyty i przybory szkolne. Stół i krzesło powinny być dostosowane do wymiarów…

 • Dokumenty świetlicowe

  Drodzy Rodzice ! Poniżej można pobrać kartę zapisu dziecka na świetlicę oraz upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią.   Karta zapisu dziecka do świetlicy Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy  

 • RODO – Klauzula informacyjna

    KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4…

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved