Dokumenty

 • REKRUTACJA 2021/2022

  Od 1 marca 2021 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a od 6 kwietnia 2021 r. nabór do klas I publicznych szkół podstawowych. W dniach od 1…

 • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

  Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy! Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić na mapę Europy. Potrzebny…

 • Aneks do szkolnych procedur bezpieczeństwa

  Drodzy Rodzice! Drodzy Uczniowie! W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej w kraju udostępniamy aneks do szkolnych procedur bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem wirusem covid-19. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami i przestrzeganie ich. ANEKS…

 • Samorząd Uczniowski

  PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego ROK SZKOLNY – 2020/2021 Samorząd według Janusza Korczaka nie był tylko „instytucją dziecięcą”, mającą spełnić konkretne zadania wychowawcze, ale formą prawdziwego działania, rozwiązującą prawdziwe…

 • RADA RODZICÓW (kompetencje i zasady działania)

  Rodzice wraz z uczniami i nauczycielami tworzą środowisko szkolne działające na rzecz stałego budowania i doskonalenia warunków kształcenia i wychowania. Dla każdego z wymienionych wyżej podmiotów ustawodawca przewidział możliwości zrzeszania się i wypowiadania w sprawach…

 • Jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się ?

  DOBRA ORGANIZACJA TO PODSTAWA Jeśli oczekujemy że dziecko zacznie się uczyć w momencie kiedy jego młodsze rodzeństwo obok ogląda bajkę, od razu możemy przekreślić wszelkie wysiłki w próbach samodzielnej pracy. Dziecko wyposażone jest w naturalną…

 • Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu

  ORGANIZACJA I HIGIENA MIEJSCA PRACY Każdemu dziecku należy zapewnić w domu stałe miejsce do pracy, kącik, w którym mogłoby ono przechowywać swoje książki, zeszyty i przybory szkolne. Stół i krzesło powinny być dostosowane do wymiarów…

 • Dokumenty świetlicowe

  Drodzy Rodzice ! Poniżej można pobrać kartę zapisu dziecka na świetlicę oraz upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy przez osobę niepełnoletnią.   Karta zapisu dziecka do świetlicy Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy  

 • RODO – Klauzula informacyjna

    KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4…

 • Egzamin ósmoklasisty – j.niemiecki+aneks

  INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty z j.niemieckiego od roku szkolnego 2018/2019 Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na egzaminie maturalnym. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim…

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4
Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!
All Rights Reserved

X