Stowarzyszenie „Przyjaciele Czwórki”

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STRZEGOMIU
58-150 STRZEGOMIU AL. WOJSKA POLSKIEGO 3-5

 

Od 2015 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia, proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego KRS: 0000407289

Nr konta: 82 8647 1046 0585 9674 2000 0001


O stowarzyszeniu

W dniu 24.11.2011 powstało „Stowarzyszenie przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu „Przyjaciele czwórki”.

Komitet założycielski to 17 „miłośników” PSP4 nauczyciele, rodzice i przyjaciele.

Do zarządu zostały wybrane:

 1. Agnieszka Kisielewicz – Prezes
 2. Agnieszka Kotlicka – Sekretarz
 3. Anna Rudnicka – Skarbnik

Od 30.09.2020 roku władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Katarzyna Kupczyk – Prezes
 2. Agnieszka Kotlicka – Sekretarz
 3. Agnieszka Szlachetka – Skarbnik

Cele Stowarzyszenia:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu.
 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej przez działalność oświatową i wychowawczą.
 • Wspieranie uczniów w trudnej sytuacji życiowej.
 • Pomoc uczniom uzdolnionym.
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień.
 • Przeciwdziałanie patologii społecznej.
 • Wspieranie kształtowania postaw młodzieży, wpajania i rozwijania patriotyzmu, szacunku dla wiedzy, pracy i prawdy.
 • Utrzymywanie więzi koleżeńskiej między członkami Stowarzyszenia, nauczycielami i wychowankami Szkoły.
 • Edukacja ekologiczna.
 • Działanie na rzecz poprawy infrastruktury rekreacyjno-dydaktycznej Szkoły. Pozyskiwanie środków finansowych na remonty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy dla Szkoły.
 • Działalność na rzecz propagowania krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci.
 • Działanie na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nasze projekty:

ROK 2019

 1. Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście i na wsi w okresie ferii zimowych z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii. W projekcie uczestniczyło 90 dzieci – uczniów PSP Nr 4 w Strzegomiu.
 2. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – Zwiedzamy Małopolskę. Celem projektu była popularyzacja walorów turystycznych i rekreacyjnych, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz turystyka rekreacyjna.
 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Święto Patronów Strzegomia. Zadanie polegało na zorganizowaniu wydarzenia kulturalnego o charakterze artystycznym pn. Święto Patronów Strzegomia w dniu 29.06.2019r. Program ukierunkowany był przede wszystkim na integrowanie lokalnej społeczności wokół tematyki patronów miasta. Św. Piotra i Pawła.
 4. Mała ojczyzna- wielka kultura – udział dzieci i młodzieży w spektaklach teatralnych, zwiedzanie muzeów, spotkania z pisarzem, tworzenie tekstów publicystycznych i literackich, udział w konkursach o tematyce historycznej, tworzenie wystawy projektowej.
 5. „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. Zadanie polegało na zorganizowaniu pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku przy PSP Nr 4 w Strzegomiu. W okresie od maja do września dzieci i młodzież uprawiała sport pod opieką trenerów środowiskowych.

ROK 2018

 1. „Witajcie wakacje”: zorganizowanie festynu profilaktycznego o charakterze kulturalno-artystycznym. program imprezy ukierunkowany był na propagowanie profilaktyki uzależnień oraz zaprezentowanie szerokiej publiczności dokonań kulturalnych i artystycznych młodzieży gminy Strzegom.
 2. „Wakacyjna przygoda z czwórką” – półkolonia dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście i na wsi w okresie wakacji dla 90 uczestników. W czasie wypoczynku dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, wyjechały na wycieczki do Rzeszówka na warsztaty mydlane, Włodarza k. Walimia, skorzystały z basenu w OSiR w Strzegomiu. Brały udział w zajęciach sportowych, plastycznych, artystycznych „Balonowe ZOO”.
 3. „Artystycznie, kulturalnie- w ferie w czwórce jest genialnie” – zimowisko dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście i na wsi w okresie ferii zimowych dla 90 uczestników. W czasie wypoczynku dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, wyjechały na wycieczki do Książa na zajęcia edukacyjne „Mieszkańcy zamku”, Dobkowa na warsztaty pszczelarskie i geologiczne, skorzystały z seansu filmowego w kinie Cinema 3D w Świdnicy.
 4. „Sportowy Klub Malucha Skaczące Żabki” – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 5. „Mieć boisko to nie wszystko” – zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku przy szkole dla dzieci i młodzieży zorganizowane w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w soboty.
 6. „Odkrywcy talentów” – zorganizowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w czterech blokach tematycznych: Myśli i graj, Podziwiaj i występuj, Fotografuj i filmuj, Czytaj i twórz oraz wyjazdów do teatru i Exploraparku w Wałbrzychu, organizacja spotkań z filmowcem, pisarzem i fotografem.
 7. „Mała Ojczyzna-wielka kultura” – udział dzieci i młodzieży w spektaklach (teatr w Wałbrzychu i w Legnicy), pokazach filmowych ( SCK w Strzegomiu), koncertach (NFM we Wrocławiu), wizyty w muzeach (Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Centrum Historii „Zajezdnia”. Poszerzenie wiedzy na temat przeszłości i świadomości okrucieństwa wojny (wycieczka do Auschwitz i Góry Św. Anny). Organizacja konkursów, wystaw, udział w lekcji bibliotecznej w Bibliotece w Oświęcimiu.

ROK 2017

 1. Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomani -Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki” zorganizowało wypoczynek zimowy – w pierwszym tygodniu ferii (13-17.02.2017r.) pod hasłem „Kulturalnie i sportowo – w czwórce ferie spędź bombowo” i uzyskał wsparcie finansowe Gminy Strzegom.

Podczas zimowiska czekało na dzieci mnóstwo atrakcji kulturalnych i sportowych. Niezapomniana okazała się wycieczka do Kamiennej Góry, gdzie oprócz zwiedzania Muzeum Tkactwa dzieci dowiedziały się jak powstaje tkanina, poznały ludowe metody jej zdobienia, uczestniczyły w zajęciach „Jak to ze lnem było”, tkały na krosnach i ramach, przędły na kołowrotku. Równie kulturalnie uczestnicy spędzili czas na miejscu podczas zajęć edukacji filmowej i spacerów po mieście. Ruch był podczas zimowiska bardzo ważny, dlatego dzieci były na basenie w Żarowie, odwiedziły centrum rozrywki Loopy’s Word we Wrocławiu, brały udział w rozgrywkach sportowych. Miały zapewnione różnorodne zajęcia: plastyczne, taneczne i profilaktyczne.

Ferie z „Czwórką” dały uczestnikom zimowiska możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu, dobrej zabawy i wzbogacenia wiedzy. Całkowity koszt realizacji zadania – 16100,00 zł.

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych – Mieć boisko, to nie wszystko – zadanie realizowane w okresie 1.06 – 15.10.2017. Zadanie polegało na zorganizowaniu ogólnodostępnych i cyklicznych zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielodyscyplinarnym. Zajęcia te prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów środowiskowych na  boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu. Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży zamieszkującej okolicę boiska. Celem zadania było stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do uprawiania sportu rozwój umiejętności sportowych dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień. Całkowity koszt realizacji zadania – 9940,00 zł.
 2. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie ferii zimowych, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii w dniach 12.06-15.08. 2017 r. Stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki” realizowało zadanie Wakacyjna przygoda z czwórką – półkolonię dla 90 dzieci. Półkolonia obfitowała w wiele atrakcji pozwalających na aktywny wypoczynek letni oraz promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę uzależnień. Dzieci miały okazję kąpać się w strzegomskim basenie, współzawodniczyć w rozgrywkach sportowych, rozwijać swoje talenty plastyczne, spacerować po najbliższej okolicy oraz uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych obejmujących tematy: „Integracja grupy”, „Budowanie pozytywnej samooceny”, „Jak radzić sobie z agresją?”, „Uzależnienia”, „Zdrowy styl życia”. Największą atrakcją był jednak udział dzieci w warsztatach edukacyjnych  w Zagrodzie Kraszowickiej w Świdnicy, gdzie dowiedziały się, jak powstaje chleb oraz własnoręcznie wypiekały podpłomyki. Koloniści uczestniczyli również w  wycieczce do wrocławskiego ZOO. Wypoczynek finansowany była ze środków gminy Strzegom i Stowarzyszenia „Przyjaciele czwórki” w ramach zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień w 2017 r.
 3. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym w formach wyjazdowych na terenie Polski (kolonie lub obozy minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii- Morskie przygody Strzegomian. Całkowity koszt realizacji zadania – 55246,38. W dniach od 26 czerwca do 7 lipca 2017r. 45 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 wyjechało na kolonie letnią do Jarosławca. Kolonię zorganizowało, przy wsparciu finansowym Gminy Strzegom. Program kolonii zapewnił uczestnikom warunki do wypoczynku letniego, promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę uzależnień. Uczestnicy kolonii udzielali się sportowo, rywalizowali w licznych konkursach, tańczyli pod okiem instruktorów, doskonalili swoje umiejętności manualne na zajęciach plastycznych, bawili się na dyskotekach. Zajęcia integracyjne i profilaktyczne cieszyły się również powodzeniem. Uczestnicy kolonii wypoczywali bardzo aktywnie: plażowali, wspinali się na latarnie morskie, zwiedzili motylarnię i papugarnię oraz gabinet luster, poznali historię bursztynu opowiedzianą przez przewodnika w Muzeum Bursztynu w Jarosławcu, podziwiali dzikie zwierzęta i trening fok w Dolinie Charlottty. W Galerii Rybaka w Jezierzanach poznali rybaka łowiącego na morzu, który opowiedział swojej pasji oraz eksponatach zgromadzonych przez niego w muzeum poznali również historię Pomorza w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie oraz Muzeum Kultury Ludowej  w Swałowie – stolicy Krainy w Kratę, uczestniczyli w zajęciach o pszczołach i pracy w pasiece, byli w cyrku. Wielbiciele książek  J..R.R. Tolkiena przeżyli niezwykłą przygodę podczas wizyty w wiosce Hobbitów w Sierakowie. Największą atrakcją kolonii było jednak poszukiwanie skarbów na terenie Bunkrów Bluchera oraz rejs po usteckim porcie.

ROK 2016

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. W wyniku realizacji zadania dzieci i młodzież z terenu gminy Strzegom uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, zaspokojone zostały potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, promowano zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień. Czynne uprawianie aktywności ruchowej pozytywnie wpłynęło na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży  oraz na stan ich zdrowia. W okresie od 1.04.3016 r. do 31.10.2016 r. odbyły się 756 godzin zajęć. W ramach realizacji zadania odbył się  „III Festyn Sportowy na boisku przy czwórce”. Festyn był inauguracją sezonu sportowego 2016 na wielofunkcyjnym boisku, okazją do podkreślenia roli i znaczenia sportu, miał również zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, dużym powodzeniem cieszyły się  konkurencje sportowe. W tym czasie dzieci brały udział również w konkursie plastycznym. Organizatorzy przygotowali również poczęstunek dla uczestników: hot-dogi z grilla, soki owocowe oraz domowe ciasto.
 2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym. W terminie 1.02. – 5.02.2016r. odbyło się zimowisko, w którym uczestniczyło 90 dzieci. Podczas zimowiska odbyły się zajęcia profilaktyczne, sportowe, rozwijające kreatywność, warsztaty lepienia w glinie, wycieczki do Jaskini Nietoperzy w Świdnicy i do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu, zajęcia rekreacyjne na krytej pływalni w Jaworze, dzieci skorzystały z gorących posiłków.
 3. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym. W dniach od 27.06.-1.07.2016 w półkolonii uczestniczyło 90 dzieci. Podczas wypoczynku odbyły się zajęcia profilaktyczne, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne na basenie, wycieczka do Parku Miniatur w Kowarach i Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, piesza wycieczka po Strzegomiu, zorganizowano dzieciom gorące posiłki. Wszyscy uczestnicy półkolonii zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia i uzależnień. Dzieci rozwinęły zainteresowania sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, zainteresowania w trakcie wycieczek. uczestnicy zdobyli doświadczenia, które wpłynęły na poprawę ich społecznego funkcjonowania.
 4. Organizacja wypoczynku letniego w formie wyjazdowej w Zawoi w terminie 26.06.2016r. – 04.07.2016r dla 40 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom. Podczas kolonii dzieci wzięły  udział w wycieczkach wyjazdowych do Zubrzycy, Zakopanego i Zatoru, Inwałdu, Wadowic, uczestniczyły w wycieczkach: Mosorny Groń, hala barankowa, ścieżka edukacyjna „Śladami Wawrzyńca Szkolnika”, Park Czarnego Daniela, po okolicy.
 5. Zorganizowanie festynu profilaktycznego. Zadanie polegało na zorganizowaniu festynu profilaktycznego o charakterze kulturalno-artystycznym z okazji zakończenia roku szkolnego pn. „Żegnaj szkoło, witajcie wakacje” w dniu 29 czerwca 2016 r. Festyn miał charakter profilaktyczny, w czasie którego zorganizowaliśmy konkursy, quizy, gry, turnieje propagujące idee życia bez alkoholu i narkotyków a także zachęci do zdrowego i sportowego stylu życia. Młodzi mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość wystąpić na scenie, prezentując szerokiej publiczności  swoje programy artystyczne.

ROK 2015

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. W wyniku realizacji zadania dzieci i młodzież z terenu gminy Strzegom uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych, zaspokojone zostały potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, promowano zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień. Czynne uprawianie aktywności ruchowej pozytywnie wpłynęło na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży  oraz na stan ich zdrowia. W okresie od 1.04.2015 do 30.10.2015 średnio miesięczna liczebność uczestników w zajęciach wyniosła 1100 dzieci i młodzieży. Odbyło się 756 godzin zajęć. 9 kwietnia 2015 r. w ramach realizacji zadania odbył się  „II Festyn Sportowy na boisku przy czwórce”. Impreza była okazją do podkreślenia roli i znaczenia sportu, miała również zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego trybu życia. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży: konkurencje sportowe, konkurs plastyczny, bogato zaopatrzony bufet
 2. Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym. W terminie 19.01.2015-23.01.2015 odbyło się zimowisko, w którym uczestniczyło 45 dzieci. Podczas zimowiska odbyły się zajęcia profilaktyczne, sportowe, rozwijające kreatywność, wycieczka do Jawora na kręgielnię, zajęcia rekreacyjne na krytej pływalni i lodowisku, dzieci skorzystały z gorących posiłków.
 3. Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym. W dniach od 6-17.07.2015 w półkolonii uczestniczyło 90 dzieci. Podczas wypoczynku odbyły się zajęcia profilaktyczne, zajęcia edukacyjne: plastyczne, sportowe, taneczne, muzyczne, zajęcia rekreacyjne na basenie, wycieczka do ZOO we Wrocławiu, projekcja bajki animowanej w SCK, piesza wycieczka po Strzegomiu, zorganizowano dzieciom gorące posiłki. W efekcie realizacji zadania u dzieci z rodzin z problemem uzależnień nastąpił wzrost poczucia własnej wartości, samooceny i samoakceptacji, dzieci umocniły umiejętności asertywnego odmawiania, skutecznej komunikacji, radzenia sobie z presja innych oraz panowania nad emocjami. Wszyscy uczestnicy półkolonii zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia i uzależnień. Dzieci rozwinęły zainteresowania sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, zainteresowania w trakcie wycieczek. uczestnicy zdobyli doświadczenia, które wpłynęły na poprawę ich społecznego funkcjonowania.
 4. Zgłoszenie do Budżetu Obywatelskiego miasta Strzegom zdania „Wykonanie remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu”  i zajęcie 1. miejsca w konkursie.

ROK 2014

 1. „Organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii” – 3.02.2014r. do 15.04.2014r. – koszt realizacji zadania – 5200,00 zł.
 2. „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii” – 2 czerwca 2014 r. do 31 sierpnia 2014r. – koszt realizacji zadania – 5101,50 zł.
 3. „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych” – 14.03.2014 r. do 15.11.2014r.  – koszt realizacji zadania – 12140,00 zł.

ROK 2013

 1. „Zimowisko z programem terapeutycznym dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 Strzegomiu z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, narkomanią” – 11.01.2013r. do 31.03.2013r. – koszt realizacji zadania – 3600,00 zł.
 2. „Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii” – 3.06.2013r. do 30.09.2013r. – koszt realizacji zadania – 5700,00 zł.
 3. „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych sportowo – rekreacyjnych pod opieką trenera środowiskowego na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzegomiu – 30.04.2013r. do 15.12.2013r. – koszt realizacji zadania – 12140,00 zł.

Zobacz również

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved