Rekrutacja 2023/2024

REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024  LINK

komunikat  STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚWIDNICY

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2023/2024

 


REKRUTACJA DO PSP4 

Od 1 marca 2023 roku rozpocznie się w Gminie Strzegom nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a od 12 kwietnia 2023r. nabór do klas I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 18 lutego do 28 lutego 2023 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Tym samym dzieci te bez udziału w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 września 2023 roku będą wychowankami tego przedszkola. Wzory deklaracji dostępne będą w danym przedszkolu oraz na jego stronie internetowej.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej dokonują zgłoszenia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Dzieci te przyjęte zostaną do szkoły z urzędu. Wzory zgłoszenia dziecka będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

Przyjęcia pozostałych dzieci do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I odbywać się będą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przedstawionymi poniżej kryteriami i terminami rekrutacyjnymi.

PLIKI DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 51/B/2023 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

PLIK DO POBRANIA

UCHWAŁA NR 2/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

PLIK DO POBRANIA

UCHWAŁA NR 11/23 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

PLIK DO POBRANIA

Uchwała NR 20/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

PLIK DO POBRANIA

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA O KONTYNOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SPOZA OBWODU

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 5 / 5. Liczba głosów: 4

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Zobacz również

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved