Podsumowanie projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie j. angielskiego”

     Projekt pt. pt. „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” realizowany przez Gminę Strzegom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  Współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr RPDS.10.02.04-02-0001/18-00

Właśnie dobiegł końca dwuletni projekt edukacyjny kierowany do uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Strzegom. Założeniem projektu było stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów w zakresie języka angielskiego. Realizowane były dwa programy: „Rozwijający Kompetencje’’ oraz „ Dydaktyczno –Wyrównawczy” co dowodzi indywidualizacji nauczania w praktyce. Każda z  grup posiadała autonomiczny program opracowany przez nauczyciela prowadzącego ułożony na podstawie analizy jakościowej oraz opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Celem Programu Rozwijającego Kompetencje było doskonalenie sprawności językowych jak również poszerzenie zainteresowań przedmiotem, zaś w przypadku Programu Dydaktyczno-Wyrównawczego istotą działań było przełamanie bariery językowej oraz wyrównanie szans uczniów.

Liczba uczniów objętych projektem w roku szkolnym 2019/2010 wynosiła 81 osób ( 13grup) zaś w  roku szkolnym 2020/2021 zaangażowanych zostało 29 uczniów ( 4grupy) zgodnie z harmonogramem projektu. Uczniowie w trakcie nauki stacjonarnej odbywali zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły wykorzystując nowe technologie informacyjne, lektury w j. angielskim i inne pomoce dydaktyczne ufundowane ze środków unijnych.

Ponadto,  projekt ten uściślił współpracę z Gminą Strzegom: Urzędem Miasta, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu jak również współpracę Dyrektorów szkół i nauczycieli. Opiekunowie grup początkowo odbyli serie szkoleń dotyczących wdrażania nowoczesnych technologii w proces uczenia się języków obcych by tym skuteczniej  mogli przekazywać wiedzę swoim uczniom, a ci, rozwinęli skrzydła osiągając przy tym wysokie noty i poczucie satysfakcji.

                                            Agnieszka Szklarek

 

 

 

 

.

 

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić artykuł !

Średnia ocena 4.4 / 5. Liczba głosów: 5

Jak dotąd brak ocen! Oceń ten artykuł jako pierwszy.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Zobacz również

Back to top button

Zdjęcia są własnością PSP 4

Oglądaj na stronie, NIE KOPIUJ !!

All Rights Reserved